מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר www.bestmedical.co.il (להלן "האתר").השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש"), ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.


מי אנחנו

ברוכים הבאים לאתר www.bestmedical.co.il . אתר זה מופעל על ידי בסט מדיקל. בטרם תעשה שימוש באתר, אנא קרא ביסודיות את כל תנאי מדיניות הפרטיות המופיעים בו. תנאים אלו נועדו להבהיר לך כיצד בסט מדיקל משתמש במידע הנאסף על ידו או הנמסר לו על ידי המשתמשים באתר.
מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדת לגברים ולנשים כאחד.

הסכמה

השימוש והגלישה באתר, מהווים הסכמה מצדך לכל התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו. כל מסירת מידע לאתר כמוה כהסכמה מצדך לשימוש, גילוי, חשיפה ואיסוף של המידע בהתאם לתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו.

מסירת פרטים

בדפים מסוימים באתר, ייתכנו שירותים המצריכים הרשמה ומסירת פרטים אישיים כגון: שם, כתובת, מען, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או מידע בדבר מצב רפואי. שירותים אלה יינתנו רק לאחר מסירת הפרטים בשדות החובה, כמבוקש.
הזנת הפרטים האישיים באתר תחשב כהסכמה מצידך למסירת הפרטים ולא תוכל להעלות טענה או תביעה כנגד בסט מדיקל בעניין זה.

מאגר מידע

פרטיך האישיים ישמרו במאגר המידע של בסט מדיקל. אינך חייב על פי דין למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותי האתר המצריכים הרשמה ומסירת פרטים כאמור.
בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך רשאי, בכל עת, לפנות לבסט מדיקל (בין בעצמך ובין על ידי מיופה כח או על ידי אפוטרופוס אם מונה לך כזה) ולבקש לעיין במידע הנוגע לגביך ומצוי במאגר זה.
הנך זכאי לבקש מבסט מדיקל למחוק ו/או לשנות ו/או לתקן את פרטיך האישיים המצויים במאגר המידע, ובסט מדיקל יפעל בהתאם להוראות הדין.

מסירת מידע לצד שלישי

בסט מדיקל יימנע, ככל האפשר, ממסירת נתונים ממאגר המידע שברשותו לידי צדדים שלישיים, ויעשה זאת רק במקרים המפורטים להלן: הבעת את הסכמתך המפורשת למסירת המידע; יקומו מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים בינך לבין בסט מדיקל; אם בסט מדיקל יהיה מחויב לעשות זאת על פי דין ו/או על פי הוראת רשות מוסמכת וכן בכל מקרה בו בסט מדיקל יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; ו/או אם בסט מדיקל יקים אתר(ים) נוסף(ים) ו/או ימזג את פעילות האתר עם פעילות של אתר(ים) אחר(ים) שבבעלותו, בסט מדיקל יהיה רשאי להעביר לאתר(ים) החדש(ים) העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו.

שימוש במידע

בסט מדיקל יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידך במועד ההרשמה ו/או בנתונים או מידע שיצטברו אודותיך בעת השימוש באתר (לרבות מידע שייאסף אודות הרגלי הגלישה שלך), בין היתר, למטרות הבאות: על מנת ליצור עמך קשר, להעביר מידע לידיעתך ולעדכן אותך בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי בסט מדיקל או על ידי אחרים עמם יתקשר בסט מדיקל; שיפור השירותים המוצעים באתר; התאמת האתר להעדפותיך; מחקר ושיווק ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידי בסט מדיקל לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד שלישי וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה אותך בשמך או בפרטי זהותך.

קישורים

באתר זה עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. מדיניות הפרטיות של אתר זה אינה חלה עליהם ולפיכך עליך לבדוק מהי מדיניות הפרטיות של כל אתר מקושר.

יצירת קשר

במידה ויש לך שאלות הנוגעות לאמור במסמך זה, אנא צור עימנו קשר

 

אמצעי הגנה

בסט מדיקל מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. הגם שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי בסט מדיקל, אין בהם כדי להבטיח הגנה מלאה על המידע שתמסור לבסט מדיקל דרך האתר. לפיכך, בסט מדיקל אינו מתחייב שהשירותים המוצעים באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית ועליך לשקול בזהירות את המידע שאתה מעביר לאתר.

שינויים במדיניות הפרטיות

בסט מדיקל רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, ללא מתן הודעה מראש. אנא בדוק כי הנך מודע למדיניות העדכנית.
מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ביום 5.9.2023

 

תפריט נגישות